Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 
   
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
2018-07-27: Under vecka 31 kommer du som är ansluten till Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner att få en kallelse till ett informationsmöte angående möjligheterna att förändra vårt avtal med Com Hem. Mötet äger rum i Krusboda skolas matsal torsdagen den 22 augusti 2019 kl 18.00. I senaste numret av Krusboda-kontakt finns en bakgrundsartikel inför mötet. Bakgrundsartikeln kan du också läsa här.
 
 
2017-10-04: Styrelsen för Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner har beslutat att denna hemsida i sin nuvarande form skall successivt avvecklas fr o m nu och fram till årsskiftet 2019/2020. Bakgrunden till beslutet är primärt att flera samfälligheter arbetar eller planerar att arbeta med egna hemsidor och sekundärt att det är svårt att finna personer som ideellt vill ta på sig uppgiften att sköta denna hemsida. Samtliga styrelser för samfälligheterna i Krusboda har informerats via mail i juni månad i år. Informationen finns att tillgå här (pdf). Musserongångens garagesamfällighet är den första som lämnar den gemensamma hemsidan. Det framgår av att Musserongången inte längre är klickbar i vänsterkolumnen.
viktiga informationer
   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  90 222
   
 
kalendern

Torsdagen den 22 augusti 2019 kl 18.00 i Krusboda skolas matsal är det ett informationsmöte om de möjligheter som finna att förändra samfällighetens avtal med Com Hem.
 
aktuella äldre notiser
2013-10-01: Protokollet från Antennsamfällighetens extra stämma angående fiberinstallation som hölls den 5 september 2013 finns här.
   

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2019-07-27