Välkommen   till   samfälligheterna   i

Krusboda

 

Startsidan
 
 
Antenn SKC
 
 
 
 
 
 
 
   
Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse.
I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden. En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter "Fakta om Krusboda" (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.
   
senaste nytt
 
2020-06-12:

Kort rapport från årsstämman den 11 juni

  • Antalet styrelseledamöter minskas från 5 till 4.

  • Kent Lindberg och Nagu Gustavsson lämnar styrelsen

  • Fredruk Arvedal blir ny ledamot i styrelsen

  • Kassörsjobbet läggs ut på en bokhållare utanför styrelsen

  • Årsavgiften blir oförändrad 2400 kronor

  • Förfallodag blir den 31 juli

  • Protokollet är tillgängligt
     

 
 
 
2019-12-11: Protokollet från extra stämman den 4 december 2019 finns här.
 

2020-04-15:
 

Information om TV4-kanalerna och C More

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

 

 
2019-12-05: I går kväll beslutade den extra stämman i Antennsamfälligheten att vi även efter den 1 juli 2020 skall ha ett SLUTET NÄT, vilket innebär att Com Hem även fortsättningsvis kommer att vara ensam leverantör i vårt nät till den 30 juni 2025.
 
2017-10-04: Styrelsen för Samfällighetsföreningen Krusboda Centralantenner har beslutat att denna hemsida i sin nuvarande form skall successivt avvecklas fr o m nu och fram till årsskiftet 2019/2020. Bakgrunden till beslutet är primärt att flera samfälligheter arbetar eller planerar att arbeta med egna hemsidor och sekundärt att det är svårt att finna personer som ideellt vill ta på sig uppgiften att sköta denna hemsida. Samtliga styrelser för samfälligheterna i Krusboda har informerats via mail i juni månad i år. Informationen finns att tillgå här (pdf). Musserongångens garagesamfällighet är den första som lämnar den gemensamma hemsidan. Det framgår av att Musserongången inte längre är klickbar i vänsterkolumnen.
viktiga informationer
   
Kabel-TV-nätet
Krusboda har ett kabel-TV-nät. Operatör är Com Hem AB. Deras kundtjänst tar emot anmälningar om fel oavsett om det gäller bild-, data-, telefoniöverföring eller tekniska fel på kabel-TV-anläggningen. Telefonnumret är  90 222
   
 
kalendern

 
aktuella äldre notiser
2013-10-01: Protokollet från Antennsamfällighetens extra stämma angående fiberinstallation som hölls den 5 september 2013 finns här.
   


 

 

 
Om du har frågor, synpunkter eller idéer kring hemsidan, kontakta SKC
Hemsidan är senast uppdaterad 2020-06-26